Điều kiện và điều khoản sử dụng ứng dụng Needii

Cảm ơn bạn đã sử dụng NEEDII!

1. Giới thiệu về của Ứng Dụng NEEDII

Ứng Dụng NEEDII do Công ty TNHH NEEDII (sau đây gọi là "NEEDII"), được thành lập theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp số 0314792652 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18/12/2017 (như được sửa đổi vào từng thời điểm), phát triển và vận hành nhằm phục vụ thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu giới thiệu, mua bán hàng hóa, dịch vụ (bao gồm cả dịch vụ chở khách bằng xe máy, và dịch vụ giao hàng bằng xe máy – NEEDII Go) (sau đây gọi là "Sản Phẩm/DịchVụ") trực tuyến và đã ký hợp đồng với NEEDII để sử dụng dịch vụ thương mại điện tử và/hoặc dịch vụ khác trên Ứng Dụng NEEDII (sau đây gọi là "Thương Nhân").

Khách hàng tham gia giao dịch trên Ứng Dụng NEEDII là (i) mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua Sản Phẩm/DịchVụ trên Ứng Dụng NEEDII; và (ii) mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam (sau đây gọi là "Khách Hàng").

NEEDII là một công ty công nghệ không cung cấp Sản Phẩm/DịchVụ hay dịch vụ vận tải hay dịch vụ vận chuyển hàng hóa. Việc cung cấp Sản Phẩm/DịchVụ hay dịch vụ vận tải hay dịch vụ vận chuyển hàng hóa là tùy thuộc vào quyết định của Thương Nhân là bên thứ ba và việc chấp nhận sử dụng các Sản Phẩm/DịchVụ là tùy thuộc vào quyết định của Khách Hàng. Dịch vụ mà công ty cung cấp là dịch vụ kết nối Khách Hàng với các Thương Nhân là các bên cung cấp Sản Phẩm/DịchVụ là bên thứ ba. NEEDII không cung cấp và cũng không có ý định cung cấp Sản Phẩm/DịchVụ hay dịch vụ vận tải hay dịch vụ vận chuyển hàng hóa hoặc bất kỳ hoạt động nào khác mà có thể bị hiểu là nhà cung cấp Sản Phẩm/DịchVụ hay dịch vụ vận tải hay dịch vụ vận chuyển hàng hóa. NEEDII không có trách nhiệm hay nghĩa vụ pháp lý nào đối với các hành vi hoặc sai sót nào của bất kỳ nhà cung cấp Sản Phẩm/DịchVụ bên thứ ba nào hoặc bất kỳ Sản Phẩm/DịchVụ hay dịch vụ vận tải hay dịch vụ vận chuyển hàng hóa nào được cung cấp cho khách hàng.

2. Thỏa thuận ràng buộc

2.1 Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản và Điều Kiện Sử Dụng Ứng Dụng NEEDII này (sau đây gọi là "Điều Khoản") để nắm rõ các quyền và nghĩa vụ của mình. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Ứng Dụng NEEDII, bao gồm bất kỳ tên miền phụ nào của Ứng Dụng NEEDII và bất kỳ ứng dụng nào khác mà qua đó Ứng Dụng NEEDII được cung cấp, điện thoại di động, máy tính bảng và các thiết bị thông minh khác và tất cả các dịch vụ liên quan của Ứng Dụng, Thương Nhân/Khách Hàng đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các Điều Khoản này.

2.2 Việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân liên quan đến việc Thương Nhân/Khách Hàng truy cập và sử dụng Ứng Dụng NEEDII được mô tả trong Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.

2.3 Các Thương Nhân có trách nhiệm tìm hiểu và tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định áp dụng cho Sản Phẩm/Dịch Vụ của mình và việc bán, cung cấp Sản Phẩm/Dịch Vụ trên Ứng Dụng NEEDII. Ví dụ, việc kinh doanh một số Sản Phẩm/Dịch Vụ phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

3. Phạm vi của Ứng Dụng NEEDII

3.1 Ứng Dụng NEEDII là một sàn giao dịch thương mại điện tử trực tuyến cho phép Thương Nhân bán, cung cấp Sản Phẩm/Dịch Vụ trên Ứng Dụng NEEDII và để giao dịch trực tiếp với Khách Hàng đặt mua Sản Phẩm/Dịch Vụ đó.

3.2 Là nhà cung cấp Ứng Dụng NEEDII, NEEDII không sở hữu, tạo, bán, bán lại, cung cấp, kiểm soát, quản lý, cung cấp, hoặc giao bất kỳ Sản Phẩm/Dịch Vụ nào. Các Thương Nhân hoàn toàn chịu trách nhiệm về Sản Phẩm/Dịch Vụ của mình. Khi Khách Hàng đặt mua Sản Phẩm/Dịch Vụ, điều này nghĩa là Khách Hàng sẽ ký hợp đồng trực tiếp với Thương Nhân. NEEDII không và không trở thành một bên trong bất kỳ mối quan hệ hợp đồng nào giữa các Thương Nhân và Khách Hàng, đồng thời Ứng Dụng NEEDII cũng không phải là một bên môi giới các Sản Phẩm/Dịch Vụ này. NEEDII cũng không hoạt động dưới hình thức đại lý với bất kỳ hình thức nào cho bất kỳ Thương Nhân nào, trừ khi được nêu rõ trong hợp đồng ký giữa NEEDII và Thương Nhân

3.3 Mặc dù NEEDII sẽ cố gắng xác minh tư cách pháp lý của các Thương Nhân trong phạm vi có thể và sẽ tích cực hỗ trợ Thương Nhân và Khách Hàng giải quyết tranh chấp, NEEDII không có quyền kiểm soát và không đảm bảo (i) sự tồn tại, chất lượng, an toàn, phù hợp hoặc hợp pháp của bất kỳ Sản Phẩm/Dịch Vụ nào, (ii) sự thật hoặc tính chính xác của bất kỳ mô tả, xếp hạng, đánh giá hoặc nội dung khác liên quan đến Sản Phẩm/Dịch Vụ, hoặc (iii) việc thực hiện hoặc hành vi của bất kỳ Thương Nhân nào. Ứng Dụng NEEDII không xác nhận bất kỳ thành viên, đăng ký hoặc Sản Phẩm/Dịch Vụ nào. Bất kỳ tài liệu nào dẫn chiếu đến một Thương Nhân "được xác minh" (hoặc ngôn ngữ tương tự) chỉ cho biết rằng Thương Nhân đã hoàn thành quá trình thẩm định hoặc xác minh có liên quan bởi NEEDII mà không có ý nghĩa gì khác. Bất kỳ mô tả như vậy không phải là sự chứng thực, xác nhận hay bảo đảm của NEEDII về bất kỳ Thương Nhân nào, bao gồm cả danh tính hoặc tư cách của Thương Nhân đó có đáng tin cậy hay không. Khách Hàng nên luôn luôn tham khảo thông tin về Thương Nhân, tìm hiểu các nhận xét của những người mua trước đó, xác định chất lượng hàng hóa trước với Thương Nhân trước khi tiến hành giao dịch.

3.4 Nếu Thương Nhân chọn sử dụng Ứng Dụng NEEDII để bán, cung cấp làm Sản Phẩm/Dịch Vụ, mối quan hệ của Thương Nhânvới NEEDII chỉ giới hạn ở một bên thuê dịch vụ độc lập, mà sẽ không phải là nhân viên, đại lý, nhà thầu liên danh hoặc đối tác của NEEDII vì bất kỳ lý do gì. Thương Nhân sẽ hành động riêng cho chính mình và cho lợi ích của chínhThương Nhân, và không thay mặt, hoặc vì lợi ích của NEEDIII.

3.5 Ứng Dụng NEEDII có thể chứa liên kết đến các trang thông tin điện tử hoặc tài nguyên của bên thứ ba (sau đây gọi là"Các Dịch Vụ Của Bên Thứ Ba"). Việc sử dụng Các Dịch Vụ Của Bên Thứ Ba có thể phải tuân theo các điều khoản và điều kiện khác nhau và thông lệ về quyền riêng tư. NEEDII không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với tính sẵn có hoặc tính chính xác của Các Dịch Vụ Của Bên Thứ Ba như vậy, hoặc nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ có sẵn từ Các Dịch Vụ Của Bên Thứ Ba. Liên kết đến Các Dịch Vụ Của Bên Thứ Ba không phải là sự chứng thực của NEEDII đối với Các Dịch Vụ Của Bên Thứ Ba.

3.6 NEEDII sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Ứng Dụng NEEDII và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên, do tính chất của Internet, NEEDII không thể đảm bảo tính sẵn có liên tục và không bị gián đoạn và khả năng truy cập của Ứng Dụng NEEDII. NEEDIIcó thể hạn chế sự sẵn có của Ứng Dụng NEEDII hoặc tại các khu vực nhất định hoặc các tính năng của Ứng Dụng NEEDII, nếu điều này là cần thiết do giới hạn về dung lượng, an ninh hoặc toàn vẹn của các máy chủ của NEEDIIhoặc để thực hiện các biện pháp bảo trì để đảm bảo hoạt động thích hợp hoặc cải thiện của Ứng Dụng NEEDII. NEEDII có thể cải tiến, nâng cấp và sửa đổi Ứng Dụng NEEDII và giới thiệu Ứng Dụng NEEDII mới vào từng thời điểm.

4. Điều kiện sử dụng Ứng Dụng NEEDII

4.1 Thương Nhân là cá nhân phải từ đủ 18 tuổi trở lên và có đủ năng lực hành vi dân sự. Thương Nhân là pháp nhân phải được thành lập hợp lệ và hoạt động hợp pháp theo pháp luật Việt Nam. Thương Nhân phải có đầy đủ giấy phép và chấp thuận cần thiết theo quy định của pháp luật để bán, cung cấp Sản Phẩm/Dịch Vụ trên Ứng Dụng NEEDII, và đã ký hợp đồng với NEEDII để sử dụng dịch vụ thương mại điện tử và/hoặc dịch vụ khác trên Ứng Dụng NEEDII.

4.2 Khách Hàng là cá nhân phải từ đủ 15 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự, và có tài sản để thực hiện giao dịch mua Sản Phẩm/DịchVụ trên Ứng Dụng. Khách Hàng là tổ chức phải được thành lập và hoạt động hợp pháp, và được phép thực hiện giao dịch thông qua Ứng Dụng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

4.3 Thương Nhân/Khách Hàng sẽ tuân thủ bất kỳ luật áp dụng nào đối với hoạt động của mình.

4.4 NEEDII có thể cho phép Thương Nhân/Khách Hàng truy cập và sử dụng Ứng Dụng NEEDII với điều kiện Thương Nhân/Khách Hàng đáp ứng các điều kiện hoặc yêu cầu cụ thể của NEEDII, ví dụ như đã hoàn thành quy trình thẩm định, xác minh, đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể, hoặc lịch sử đặt hàng và huỷ bỏ đơn hàng.

4.5 Việc truy cập hoặc sử dụng Ứng Dụng NEEDII tại một số khu vực và việc sử dụng một số tính năng nhất định của Ứng Dụng NEEDIIcó thể phải tuân theo các chính sách, tiêu chuẩn hoặc hướng dẫn riêng hoặc có thể yêu cầu Thương Nhân/Khách Hàng chấp nhận các điều khoản và điều kiện bổ sung. Nếu có mâu thuẫn giữa các Điều Khoản này và điều khoản và điều kiện bổ sung thì các điều khoản và điều kiện bổ sung sẽ được ưu tiên trong việc truy cập hoặc sử dụng tại các khu vực hoặc tính năng đó, trừ khi được quy định khác.

4.6 Nếu Thương Nhân/Khách Hàng truy cập hoặc tải Ứng Dụng về từ Apple App Store, Thương Nhân/Khách Hàng đồng ý với Thỏa Thuận Quyền Sử Dụng Ứng Dụng áp dụng đối với người dùng của Apple. Một số tính năng của Ứng Dụng NEEDIIcó thể áp dụng dịch vụ lập bản đồ của Google Maps / Earth. Việc Thương Nhân/Khách Hàng sử dụng Google Maps / Earth sẽ phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của Google Maps / Google Earth.

5. Sửa đổi các Điều Khoản

5.1 NEEDII bảo lưu quyền sửa đổi các Điều Khoản này bất kỳ lúc nào. Nếu NEEDII thay đổi các Điều Khoản này, chúng tôi sẽ đăng tải các Điều Khoản sửa đổi trên Ứng Dụng NEEDII, cập nhật ngày "Cập nhật lần cuối" ở đầu Điều Khoản nàyvà gửi thông báo cho thành viên bằng email hoặc đăng trên Ứng Dụng NEEDII. Các Điều Khoản sửa đổi sẽ có hiệu lực sau thời hạn 5 ngày kể từ ngày thành viên được thông báo. Việc Thương Nhân/Khách Hàng tiếp tục sử dụng hoặc sử dụng Ứng Dụng NEEDII sau khi các Điều Khoản được sửa đổi có hiệu lực sẽ được xem như Thương Nhân/Khách Hàng chấp nhận các Điều Khoản sửa đổi này.

6. Đăng ký tài khoản

6.1 Thương Nhân phải ký hợp đồng với NEEDII và đăng ký tài khoản trên Ứng Dụng NEEDII (sau đây gọi là "Tài Khoản Ứng Dụng NEEDII") để đăng tin về Sản Phẩm/Dịch Vụ. Nếu Thương Nhân đang đăng ký Tài Khoản Ứng Dụng NEEDII cho một công ty hoặc pháp nhân, Thương Nhân tuyên bố và bảo đảm rằng Thương Nhân có quyền đại diện hợp pháp công ty và pháp nhân đó, đồng thời có đủ thẩm quyền đểcấp cho chúng tôi tất cả các quyền hạn và giấy phép được cung cấp trong các Điều Khoản này.

6.2 Khách Hàng đồng thời cũng phải đăng ký Tài Khoản Ứng Dụng NEEDII để truy cập và sử dụng dịch vụ của Ứng Dụng NEEDII.

6.3 Thương Nhân/Khách Hàng có thể kết nối Tài Khoản Ứng Dụng NEEDII với các tài khoản của Thương Nhân/Khách Hàng trên dịch vụ mạng xã hội của bên thứ ba, chẳng hạn như Facebook hoặc Google (sau đây gọi là "Tài khoản Mạng Xã Hội"). Thương Nhân/Khách Hàng có thể vô hiệu hoá kết nối giữa Tài Khoản Ứng Dụng NEEDII và Tài khoản Mạng Xã Hội của mình bất kỳ lúc nào, bằng cách truy cập phần "Cài đặt" của Ứng Dụng NEEDII.

6.4 Thương Nhân/Khách Hàng phải cung cấp thông tin chính xác, cập nhật và đầy đủ trong quá trình đăng ký và luôn cập nhật Tài Khoản Ứng Dụng NEEDII của Thương Nhân/Khách Hàng và trang thông tin của Thương Nhân/Khách Hàng trên Ứng Dụng NEEDII.

6.5 Thương Nhân/Khách Hàng không được đăng ký nhiều hơn một (1) Tài Khoản Ứng Dụng NEEDII trừ khi được NEEDII cho phép. Thương Nhân/Khách Hàng không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao Tài Khoản Ứng Dụng NEEDII của Thương Nhân/Khách Hàng cho các bên khác.

6.6 Thương Nhân/Khách Hàng có trách nhiệm duy trì tính bảo mật và an toàn cho các thông tin đăng nhập củaTài Khoản Ứng Dụng NEEDII và không được tiết lộ thông tin đăng nhập của mình cho bất kỳ bên thứ ba nào khác. Thương Nhân/Khách Hàng phải thông báo ngay cho NEEDII nếu Thương Nhân/Khách Hàng biết hoặc có bất cứ lý do nào để nghi ngờ rằng các thông tin đăng nhập của mình đã bị mất, đánh cắp, chiếm dụng hoặc bị xâm nhập hoặc trong trường hợp có sự sử dụng trái phép hoặc nghi ngờ về Tài Khoản Ứng Dụng NEEDII của Thương Nhân/Khách Hàng. Thương Nhân/Khách Hàng chịu trách nhiệm đối với bất kỳ và tất cả các hoạt động được thực hiện thông qua Tài Khoản Ứng Dụng NEEDII của Thương Nhân/Khách Hàng, trừ khi các hoạt động đó không phải do Thương Nhân/Khách Hàng thực hiện hoặc do Thương Nhân/Khách Hàng bất cẩn gây ra (ví dụ như không thông báo về việc sử dụng trái phép hoặc mất thông tin đăng nhập của Thương Nhân/Khách Hàng).

7. Nội dung

7.1 NEEDII có thể cho phép thành viên (i) tạo, tải lên, đăng, gửi, nhận và lưu trữ nội dung, chẳng hạn như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video hoặc các tài liệu và thông tin khác trên hoặc thông qua Ứng Dụng NEEDII(sau đây gọi là "Nội Dung Của Thành Viên"); và (ii) truy cập và xem Nội Dung Của Thành Viên và bất kỳ nội dung nào mà Ứng Dụng NEEDII cung cấp trên hoặc thông qua Ứng Dụng NEEDII, bao gồm cả nội dung độc quyền của NEEDII và bất kỳ nội dung nào khác mà Ứng Dụng NEEDIIđược phép hoặc được một bên thứ ba ủy quyền sử dụng (sau đây gọi là "Nội Dung Của Ứng Dụng NEEDII"). Nội Dung Của Ứng Dụng NEEDII cùng với Nội Dung Của Thành Viên được gọi chung là"Nội Dung Chung".

7.2 Ứng Dụng NEEDII, Nội Dung Của Ứng Dụng NEEDII và Nội Dung Của Thành Viên có thể được bảo vệ toàn bộ hoặc một phần theo luật bản quyền, thương hiệu và / hoặc pháp luật khác của Việt Nam. Thương Nhân/Khách Hàng thừa nhận và đồng ý rằng Ứng Dụng NEEDII và Nội Dung Của Ứng Dụng NEEDII, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan, là tài sản độc quyền của NEEDII và / hoặc các bên cấp quyền sử dụng hoặc ủy quyền cho NEEDII. Thương Nhân/Khách Hàng sẽ không loại bỏ, thay đổi hoặc che giấu bất kỳ quyền tác giả, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác được kết hợp hoặc đăng tải trênỨng Dụng NEEDII, Nội Dung Của Ứng Dụng NEEDII hoặc Nội Dung Của Thành Viên. Tất cả nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng, tên thương mại và bất kỳ mã nhận dạng nguồn khác của Ứng Dụng NEEDII được sử dụng trên hoặc liên quan đến Ứng Dụng NEEDII và Nội Dung Của Ứng Dụng NEEDII là nhãn hiệu hoặc tên thương mại đã được đăng ký của NEEDII ở Việt Nam và ở nước ngoài. Nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng, tên thương mại và bất kỳ tên gọi nào khác của bên thứ ba được sử dụng trong hoặc liên quan đến Ứng Dụng NEEDII, Nội Dung Của Ứng Dụng NEEDII và / hoặc Nội Dung Chung chỉ được sử dụng cho mục đích nhận dạng và có thể là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

7.3 Thương Nhân/Khách Hàng không được sử dụng, sao chép, sửa đổi, chuẩn bị các sản phẩm phái sinh của Ứng Dụng NEEDII hoặc Nội Dung Chung, phân phối, cấp quyền sử dụng, bán, chuyển nhượng, hiển thị công khai, thực hiện công khai, truyền tải, phát tán hoặc bằng cách khác khai thác Ứng Dụng NEEDII hoặc Nội Dung Chung, ngoại trừ trong phạm vi mà Thương Nhân/Khách Hàng là chủ sở hữu hợp pháp của các Nội Dung Của Thành Viên hoặc được cho phép một cách rõ ràng theo các Điều Khoản này. Không có quyền sử dụng hay quyền nào được cấp cho Thương Nhân/Khách Hàng đối với bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào do NEEDII hoặc các bên cấp quyền sử dụng của NEEDII sở hữu hay kiểm soát, ngoại trừ các quyền sử dụngvà quyền được quy định rõ ràng theo các Điều Khoản này.

7.4 Tùy thuộc vào việc Thương Nhân/Khách Hàng tuân thủ các Điều Khoản này, NEEDII cấp cho Thương Nhân/Khách Hàng quyền sử dụng hạn chế, không độc quyền, không được cấp quyền sử dụng lại, có thể thu hồi, và không thể chuyển nhượng để (i) tải xuống và sử dụng Ứng Dụng trên (các) thiết bị cá nhân của Thương Nhân/Khách Hàng; và (ii) truy cập và xem bất kỳ Nội Dung Chung nào có sẵn trên hoặc thông qua Ứng Dụng NEEDII và có thể được truy cập bởi Thương Nhân/Khách Hàng, chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại của Thương Nhân/Khách Hàng.

7.5 Bằng cách tạo, tải lên, đăng, gửi, nhận, lưu trữ hoặc cung cấp bất kỳ Nội Dung Của Thành Viên nào trên hoặc thông qua Ứng Dụng NEEDII, Thương Nhân/Khách Hàngcấp cho NEEDII quyền sử dụng không độc quyền, trên toàn thế giới, miễn phí bản quyền, không huỷ ngang, vĩnh viễn (hoặc trong thời hạn bảo hộ), có thể cấp quyền sử dụng lại và có thể chuyển nhượng đối vớiNội Dung Của Thành Viên để truy cập, sử dụng, lưu trữ, sao chép, sửa đổi, chuẩn bị các sản phẩm phái sinh, phân phối, xuất bản, truyền tải, phát tán, và bằng cách kháckhai thác Nội Dung Của Thành Viên để cung cấp và / hoặc quảng bá Ứng Dụng NEEDII, trên bất kỳ phương tiện truyền thông hay phương tiện nào khác. Trừ khi được Thương Nhân/Khách Hàng đồng ý, NEEDII không yêu cầu quyền sở hữu đối với bất kỳ Nội Dung Của Thành Viên nào và không có điều khoản nào trong các Điều Khoản này sẽ được xem là hạn chế bất kỳ quyền nào mà Thương Nhân/Khách Hàng có thể phải sử dụng hoặc khai thác Nội Dung Của Thành Viên.

7.6 Thương Nhân có trách nhiệm đảm bảo rằng các hình ảnh Sản Phẩm/Dịch Vụ của Thương Nhânlà chính xác.Thương Nhân thừa nhận và đồng ý rằng Ứng Dụng NEEDII sẽ có quyền sử dụng bất kỳ hình ảnh Sản Phẩm/Dịch Vụ nào để quảng cáo, tiếp thị và / hoặc cho bất kỳ mục đích kinh doanh nào khác trên bất kỳ phương tiện truyền thông hay phương tiện nào khác, dù có liên quan đến Thương Nhân hay không, mà không cần phải thông báo hoặc bồi thường cho Thương Nhân.

7.7 Nội Dung Của Thành Viên phải tuân thủ tất cả các luật áp dụng và được NEEDII chấp thuận trước khi đăng tải.

7.8 Thương Nhân/Khách Hàng tự chịu trách nhiệm về toàn bộ Nội Dung Của Thành Viên mà Thương Nhân/Khách Hàng cung cấp trên hoặc thông qua Ứng Dụng NEEDII. Theo đó, Thương Nhân/Khách Hàng tuyên bố và bảo đảm rằng: (i) Thương Nhân/Khách Hàng là chủ sở hữu duy nhất và độc quyền của tất cả Nội Dung Của Thành Viên mà Thương Nhân/Khách Hàng cung cấp trên hoặc thông qua Ứng Dụng NEEDII, hoặc Thương Nhân/Khách Hàng có tất cả các quyền, quyền sử dụng, giấy phép, chấp thuậncần thiết để cấp cho NEEDII các quyền đối với Nội Dung Của Thành Viên, như được đề cập trong các Điều Khoản này; và (ii) Nội Dung Của Thành Viên cũng như việc Thương Nhân/Khách Hàng đăng, tải lên, xuất bản, đệ trình hoặc truyền tảiNội Dung Của Thành Viên hoặc việc NEEDII sử dụng Nội Dung Của Thành Viên (hoặc bất kỳ phần nào của Nội Dung Của Thành Viên) sẽ không vi phạm, chiếm dụng hoặc vi phạm bản quyền, nhãn hiệu, bí mật thương mại, quyền tác giả hoặc quyền sở hữu trí tuệ, hoặc quyền công khai hoặc riêng tư hoặc dẫn đến việc vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào.

7.9 Thương Nhân/Khách Hàng sẽ không đăng, tải lên, xuất bản, đệ trình hoặc truyền tải bất kỳ Nội Dung Của Thành Viên nào mà: (i) là gian lận, sai trái, gây hiểu nhầm (trực tiếp hoặc do thiếu sót hoặc không cập nhật thông tin) hoặc lừa đảo; (ii) có nội dung phỉ báng, tục tĩu, khiêu dâm, khiếm nhã, vu khống; (iii) thúc đẩy sự kỳ thị, sự hỗn loạn, phân biệt chủng tộc, hận thù, quấy rối hoặc gây tổn hại cho bất kỳ cá nhân hoặc nhóm nào; (iv) là bạo lực hoặc đe dọa hoặc thúc đẩy bạo lực hoặc đe dọa người khác; (v) thúc đẩy các hoạt động hoặc hành vi bất hợp pháp hoặc gây tổn hại; hoặc (vi) vi phạm quy chế của Ứng Dụng NEEDII hoặc bất kỳ chính sách nào khác của Ứng Dụng NEEDII. NEEDII có quyền, không cần phải thông báo trước, loại bỏ hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào bất kỳ Nội Dung Của Thành Viên nào mà NEEDII phát hiện vi phạm các Điều Khoản này hoặc các chính sách hoặc tiêu chuẩn hiện hành của Ứng Dụng NEEDII hoặc bằng cách khác có thể gây tổn hại hoặc sự phản đối đối với Ứng Dụng NEEDII, các thành viên của Ứng Dụng NEEDII, các bên thứ ba, hay tài sản của NEEDII.

7.10 NEEDII tôn trọng luật bản quyền và mong muốn các thành viên cũng hành động như vậy. Nếu Thương Nhân/Khách Hàng tin rằng bất kỳ nội dung nào trên Ứng Dụng NEEDII vi phạm bản quyền của Thương Nhân/Khách Hàng, vui lòng thông báo cho chúng tôi.

7.11 Thương Nhân/Khách Hàng sẽ bồi hoàn và giữ cho NEEDII, công ty con, công ty liên kết của NEEDII không bị ảnh hưởng tổn hại bởi bất kỳ chi phí (bao gồm cả phí luật sư và chi phí pháp lý), phí tổn, tiền phạt, tổn thất, thiệt hại và trách nhiệm pháp lý phát sinh từ bất kỳ khiếu nại, yêu cầu hoặc hành động phát sinh từ sự không chính xác, không đầy đủ hoặc bất hợp pháp của Nội Dung Của Thành Viên.

8. Phí dịch vụ

8.1 NEEDII có thể tính phí cho các Thương Nhân (sau đây gọi là "Phí Dịch Vụ") liên quan đến việc bán, cung cấp Sản Phẩm/Dịch Vụ qua Ứng Dụng NEEDII theo hợp đồng ký kết giữa Thương Nhân và NEEDII.

8.2 NEEDII có quyền thay đổi Phí Dịch Vụ theo thỏa thuận với Thương Nhân.

8.3 Thương Nhân có trách nhiệm thanh toán bất kỳ Phí Dịch Vụ nào mà Thương Nhân phải trả cho NEEDII. Phí Dịch Vụ áp dụng đến hạn và phải thanh toán theo hợp đồng ký kết giữa Thương Nhân và NEEDII. Trừ trường hợp được thỏa thuận khác đi, phí dịch vụ sẽ không được hoàn lại.

9. Điều khoản dành riêng cho Thương Nhân

9.1 Các điều khoản áp dụng cho mọi tin đăng Sản Phẩm/Dịch Vụ

9.1.1 Khi đăng tin Sản Phẩm/Dịch Vụ trên Ứng Dụng NEEDII, Thương Nhân phải (i) cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về Sản Phẩm/Dịch Vụ của Thương Nhân (như mô tả Sản Phẩm/Dịch Vụ, chính sách khuyến mãi, giá cả, điều kiện giao dịch chung, vận chuyển giao nhận và thông tin về các phương thức thanh toán), (ii) tiết lộ bất kỳ thiếu sót, hạn chế và các yêu cầu áp dụng (chẳng hạn như bất kỳ độ tuổi tối thiểu, khu vực áp dụng…) và (iii) cung cấp bất kỳ thông tin thích hợp khác theo yêu cầu của Ứng Dụng NEEDII. Thương Nhân có trách nhiệm đảm bảo thông tin của Sản Phẩm/Dịch Vụ (bao gồm cả tính sẵn có của Sản Phẩm/Dịch Vụ) luôn cập nhật.

9.1.2 Thương Nhân tự chịu trách nhiệm về việc xác định giá (bao gồm cả thuế nếu có) cho Sản Phẩm/Dịch Vụ của Thương Nhân (sau đây gọi là "Giá Bán"). Khi Khách Hàng đặt mua Sản Phẩm/Dịch Vụ, Thương Nhân không được yêu cầu Khách Hàng trả giá cao hơn trong yêu cầu đặt hàng.

9.1.3 Bất kỳ điều khoản và điều kiện nào áp dụng cho các Sản Phẩm/Dịch Vụ của Thương Nhân, đặc biệt liên quan đến chính sách hủy bỏ, không được xung đột với các Điều Khoản nàyvà chính sách hủy bỏ mà Thương Nhânđã áp dụng cho Sản Phẩm/Dịch Vụ của mình.

9.1.4 Hình ảnh, hình động hoặc video (sau đây gọi chung là "Hình Ảnh") được sử dụng choSản Phẩm/Dịch Vụ của Thương Nhân phải phản ánh chính xác chất lượng và điều kiện của Sản Phẩm/Dịch Vụ của Thương Nhân. NEEDII có quyền yêu cầu số lượng hình ảnh tối thiểu của một Sản Phẩm/Dịch Vụ với một định dạng, kích thước và độ phân giảinhất định.

9.1.5 Vị trí và thứ hạng của Sản Phẩm/Dịch Vụ trong kết quả tìm kiếm trên Ứng Dụng NEEDII có thể khác nhau và phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như các thông số và tùy chọn tìm kiếm của Khách Hàng, yêu cầu của Thương Nhân, tính phổ biến của Sản Phẩm/Dịch Vụ, giá cả và thời gian sẵn có của Sản Phẩm/Dịch Vụ, số lượng và chất lượng Hình Ảnh, dịch vụ khách hàng, lịch sử giao dịch, đánh giá và xếp hạng, loại hình Sản Phẩm/Dịch Vụ, và / hoặc tính dễ dàng của việc đặt hàng…

9.1.6 Thông tin được cung cấp trong các Điều Khoản này và những chi tiết khác trên Ứng Dụng NEEDII không hình thành đề nghị mua bán mà chỉ là sự giới thiệu. Không có hợp đồng của bất kỳ sản phẩm nào được hình thành giữa Thương Nhân và Khách Hàng cho đến khi Khách Hàng nhận được trả lời email hoặc tin nhắn của NEEDII thông báo yêu cầu đặt hàng đã được Thương Nhân chấp nhận.

9.1.7 Khi Thương Nhân chấp nhận một yêu cầu đặt hàng của Khách Hàng, Thương Nhân xem như đã ký một thỏa thuận ràng buộc pháp lý với Khách Hàng và phải cung cấp Sản Phẩm/Dịch Vụ của Thương Nhân cho Khách Hàng như đã mô tả trong tin đăng của Thương Nhân khi yêu cầu đặt hàng được thực hiện. Thương Nhân cũng đồng ý thanh toán Phí Dịch Vụliên quan và bất kỳ khoản thuế nào áp dụng sẽ được thu theo hợp đồng ký kết giữa Thương Nhân và NEEDII. Thương Nhân và Khách Hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của thỏa thuận giữa Thương Nhân và Khách Hàng.

9.1.8 NEEDII sẽ sở hữu tất cả thông tin tài khoản về Khách Hàng, thông tin về việc bán Sản Phẩm/Dịch Vụcho Khách Hàng thông qua Sản Phẩm/Dịch Vụ và thông tin liên quan đến các giao dịch.

9.2 Đăng tin Sản Phẩm/Dịch Vụ

9.2.1 Thương Nhân chỉ có thể liệt kê một Sản Phẩm/Dịch Vụ cho một tin đăng.

9.2.3 Thương Nhân tuyên bố và đảm bảo rằng bất kỳ tin bán, cung cấp Sản Phẩm/Dịch Vụ nào mà Thương Nhân đăng hoặc việc giao Sản Phẩm/Dịch Vụ cho Khách Hàng, sẽ (i) không vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào màThương Nhân đã ký kết với bất kỳ bên thứ ba nào, và (ii) tuân thủ tất cả các luật hiện hành, các yêu cầu về thuế, và các quy định khác (bao gồm cả các giấy phép, chấp thuận và đăng ký cần thiết).

10. Các điều khoản áp dụng cho Khách Hàng

10.1 Các điều khoản áp dụng cho tất cả các yêu cầu đặt hàng

10.1.1 Tùy thuộc vào đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào do Ứng Dụng NEEDII quy định, Khách Hàng có thể đặt một Sản Phẩm/Dịch Vụ có sẵn trên Ứng Dụng NEEDII bằng cách thực hiện theo quy trình đặt hàng tương ứng. Giá bán và tất cả các loại thuế, phí (nếu áp dụng) (sau đây gọi là “Tổng Giá Bán”) sẽ được trình bày cho Khách Hàng trước khi việc đặt hàng được thực hiện. Khách Hàng đồng ý thanh toán Tổng Giá Bán cho bất kỳ yêu cầu đặt hàng nào của Khách Hàng.

10.1.2 Sau khi Thương Nhân xác nhận đơn đặt hàng của Khách Hàng qua Ứng Dụng NEEDII, một thỏa thuận có tính ràng buộc pháp lý sẽ được hình thành giữa Thương Nhân và Khách Hàng, tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện bổ sung do Thương Nhân áp dụng, bao gồm chính sách hủy đặt hàng áp dụng cho Sản Phẩm/Dịch Vụ. Việc thanh toán sẽ được thực hiện theo phương thức thanh toán trên Ứng Dụng NEEDII mà Khách Hàng lựa chọn.

10.1.3 Nếu Khách Hàng lựa chọn phương thức thanh toán trả trước bằng thẻ thanh toán, khi NEEDII nhận được đơn đặt hàng của Khách Hàng, NEEDII sẽ yêu cầu cho phép truy cập vào thẻ của Khách Hàng để bảo đảm rằng trong thẻ có đủ tiển để hoàn thành giao dịch. Đơn đặt hàng sẽ không được xác nhận cho đến khi quy trình kiểm tra trước được hoàn thành. Thẻ thanh toán của Khách Hàng sẽ bị trừ tiền khi xác nhận đơn hàng được gửi đến Khách Hàng. Nếu NEEDII không được ủy quyền để truy cập vào thẻ của Khách Hàng, NEEDII và Thương Nhân sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ hoặc không giao hàng nào. Để giảm thiểu rủi ro của việc truy cập trái phép, NEEDII sẽ mã hóa dữ liệu thẻ của Khách Hàng. Bằng cách click vào nút "Chọn mua", Khách Hàng xác nhận là mình có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp thẻ thanh toán hoặc các phương tiện thanh toán khác và có một lượng tiển hoặc tín dụng đủ để chi trả toàn bộ giá trị của đơn đặt hàng.

10.1.4 Nếu Khách Hàng thay mặt cho khách hàng khác đặt Sản Phẩm/Dịch Vụ, Khách Hàng phải đảm bảo rằng khách hàng khác đáp ứng các yêu cầu liên quan, được thông báo và đồng ý với các Điều Khoản này. Nếu Khách Hàng đặt hàng cho khách hàng khác là trẻ vị thành niên, Khách Hàng tuyên bố và đảm bảo rằng Khách Hàng được ủy quyền hợp pháp để hành động thay mặt cho trẻ vị thành niên.

10.1.5 Cho đến khi đơn đặt hàng của Khách Hàng được Thương Nhân xác nhận, Thương Nhân có quyền từ chối thực hiệnđơn đặt hàng và Khách Hàng có quyền hủy đơn đặt hàng. Trong trường hợp này, Thương Nhân (hoặc NEEDII nếu số tiền được thanh toán qua NEEDII) sẽ nhanh chóng hoàn trả bất kì số tiền nào đã được Khách Hàng thanh toán trước bằng thẻ thanh toán cho đơn hàng đó.

10.1.6 Nếu Thương Nhân không thể liên lạc được với Khách Hàng, Thương Nhân hoặc NEEDII có quyền tự động hủy đơn hàng. Nếu Khách Hàng đã thanh toán trước cho đơn đặt hàng, NEEDII sẽ hoàn lại số tiền đã thanh toán cho Khách Hàng.

10.1.7 Khách Hàng đảm bảo hàng hóa được giao khi sử dụng dịch vụ giao hàng của NEEDII Go là hợp pháp và sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các hàng hóa này.

10.1.8 Khách Hàng sẽ chịu trách nhiệm đối với các chi phí sữa chữa hoặc vệ sinh cần thiết cho các phương tiện vận tải của Thương Nhân cung cấp dịch vụ vận chuyển khi bạn sử dụng dịch vụ một cách không phù hợp hoặc vi phạm các quy định được quy định trong Điều khoản sử dụng này. NEEDII bảo lưu quyền thu các khoản thanh toán cho các chi phí hợp lý của việc sửa chữa hoặc vệ sinh này thay mặt cho Thương Nhân cung cấp dịch vụ vận chuyển thông qua các phương thức thanh toán mà bạn chỉ định hoặc yêu cầu bạn phải thanh toán tiền mặt trong trường hợp yêu cầu sửa chữa hoặc vệ sinh của Thương Nhân cung cấp dịch vụ vận chuyển đã được xác thực bởi NEEDII.

10.2 Kinh nghiệm đặt hàng

10.2.1 Khách Hàng nên xem xét một cách cẩn thận mô tả của bất kỳ Sản Phẩm/Dịch Vụ nào mà Khách Hàng dự định đặt để đảm bảo rằng Khách Hàng (và bất kỳ khách hàng nào khác mà Khách Hàng đặt hộ) đáp ứng bất kỳ tuổi tối thiểu, hoặc các yêu cầu khác mà được xác định trong tin đăng Sản Phẩm/Dịch Vụ của Thương Nhân.

10.2.2 Khách Hàng nên đọc kỹ mọi thông tin liên quan đến Sản Phẩm/Dịch Vụ trong mỗi tin đăng, bao gồm mô tả Sản Phẩm/Dịch Vụ, giá cả, chính sách khuyến mại, đổi trả, điều kiện giao dịch chung, vận chuyển giao nhận và thông tin về các phương thức thanh toán. Khách Hàng không nên trả tiền trước cho Thương Nhân mà Khách Hàng chưa giao dịch lần nào. Khách Hàng nên tham khảo thông tin về Thương Nhân, tìm hiểu các nhận xét của những người mua trước đó, xác định chất lượng hàng hóa trước với Thương Nhân trước khi thanh toán.

10.3 Giao Sản Phẩm/Dịch Vụ

10.3.1 Thương Nhân sẽ liên hệ trực tiếp với Khách Hàng để thực hiện việc giao Sản Phẩm/Dịch Vụ. Khi Sản Phẩm/Dịch Vụ được giao, Khách Hàng sẽ được yêu cầu ký nhận. Khách Hàng sẽ phải kiểm tra sản phẩm trước khi ký nhận. Khách Hàng nên giữ lại biên lai trong trường hợp sau này Khách Hàng cần đổi trả sản phẩm.

10.3.2 Có thể có một số địa điểm Thương Nhân sẽ không thể giao hàng được. Nếu trường hợp đó xảy ra, Thương Nhân sẽ thông báo cho Khách Hàng qua thông tin liên lạc mà Khách Hàng đã cung cấp khi đặt hàng và sắp xếp hủy đơn hàng hoặc giao hàng đến một địa chỉ khác.

10.3.3 Mọi rủi ro liên quan đến hàng hóa sẽ do Khách Hàng chịu trách nhiệm sau khi hàng đã được giao.

10.3.4 Khách Hàng phải cẩn thận khi nhận sản phẩm để tránh làm hỏng, đặc biệt là khi sử dụng bất kì vật dụng sắc nhọn để mở.

10.3.5 Khách Hàng phải đảm bảo rằng Khách Hàng sẵn sàng nhận hàng mà không có bất cứ sự chậm trễ nào vào thời gian đã thỏa thuận với Thương Nhân.

10.3.6 Nếu Khách Hàng cố tình chậm trễ việc nhận Sản Phẩm/Dịch Vụ đã đặt mà không có lý do chính đáng (ví dụ: từ chối nhận Sản Phẩm/Dịch Vụ từ 2 lần trở lên), Thương Nhân có quyền hủy đơn hàng. Nếu Khách Hàng đã thanh toán trước cho đơn đặt hàng, NEEDII sẽ hoàn lại số tiền đã thanh toán cho Khách Hàng sau khi trừ đi các chi phí hợp lý mà NEEDII hoặc Thương Nhân phải chịu do sự chậm trễ của Khách Hàng.

10.4 Từ chối đơn hàng

10.4.1 NEEDII có thể hủy bỏ việc đăng bất kỳ Sản Phẩm/Dịch Vụ nào trên Ứng Dụng NEEDII tại bất kỳ thời điểm nào và/ hoặc tháo bỏ hoặc chỉnh sửa bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào trên Ứng Dụng NEEDII. NEEDIIsẽ cố gắng để tất cả cácđơn đặt hàng có thể được thực hiện. Tuy nhiên, trong trường hợp ngoại lệ,đơn đặt hàng có thể sẽ bị từ chối sau khi xác nhận đơn hàng đã được gửi. Trong trường hợp này, Nếu Khách Hàng đã thanh toán trước cho đơn đặt hàng, NEEDII sẽ hoàn lại số tiền đã thanh toán cho Khách Hàng.

10.4.2 NEEDII không có trách nhiệm đối với Thương Nhân hoặc Khách Hàng hay bất kỳ bên thứ ba nào về lý lo mà chúng tôi hủy bỏviệc đăng bất kỳ Sản Phẩm/Dịch Vụ nào trên Ứng Dụng NEEDII, cho dù là Sản Phẩm/Dịch Vụ đó đã được bán cho Khách Hàng hay chưa, hoặc việc tháo bỏ hoặc chỉnh sửa bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào trên Ứng Dụng NEEDII hoặc từ chối thực hiện hoặc chấp nhận đơn đặt hàng.

11. Chương trình khuyến mãi

11.1 Vào từng thời điểm và tùy thuộc vào quy định của pháp luật và các chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền liên quan, NEEDII có thể áp dụng các chương trình khuyến mãi áp dụng cho Khách Hàng mua Sản Phẩm/Dịch Vụ qua Ứng Dụng NEEDII (ngoại trừ dịch vụ NEEDII Go). Các chương trình khuyến mãi này có thể bao gồm việc quy đổi số tiền được hoàn lại theo tỷ lệ số tiền mua Sản Phẩm/Dịch Vụ của một đơn hàng của Khách Hàng (sau đây gọi là “Số Tiền Hoàn Lại”), hoặc các phiếu giảm giá, phiếu quà tặng… (sau đây gọi là “Phiếu Khuyến Mãi”).

11.2 Phần giá trị đơn hàng thanh toán bằng Phiếu Khuyến Mãi hoặc Số Tiền Hoàn Lại sẽ không được tính để áp dụng các chương trình khuyến mãi. NEEDII được quyền áp dụng hoặc thay đổi chương trình khuyến mãi, tỷ lệ quy đổi Số Tiền Hoàn Lại, Số Tiền Hoàn Lại tối đa cho mỗi đơn hàng, tổng Số Tiền Hoàn Lại tối đa trong một giai đoạn nhất định, giá trị tối đa của mỗi Phiếu Khuyến Mãi, thời hạn sử dụng tối đa của Phiếu Khuyến Mãi hoặc Số Tiền Hoàn Lại hoặc áp dụng các điều kiện bổ sung khác.NEEDII có thể gửi email Phiếu Khuyến Mãi cho Khách Hàng, tuy nhiên NEEDII không chịu trách nhiệm nếu email không thể gửi do địa chỉ email hoặc các thông tin liên quan không chính xác.

11.3 Số Tiền Hoàn Lại chỉ được ghi nhận trên tài khoản của Khách Hàng. Để kiểm tra Số Tiền Hoàn Lại hiện có, xin vui lòng xem tại mục “Tài khoản tích lũy Needii” trên trang "Tài khoản cá nhân" của Khách Hàng trên Ứng Dụng NEEDII. Nếu tài khoản của Khách Hàng bị đóng (dù là cho NEEDII theo các quy định của các Điều Khoản này, hoặc do Khách Hàng tự đóng) thì Số Tiền Hoàn Lại sẽ đương nhiên bị hủy bỏ và NEEDII không có nghĩa vụ hoàn trả lại cho Khách Hàng dưới bất kỳ hình thức nào.

11.4 Khách Hàng có thể sử dụng Số Tiền Hoàn Lại hoặc Phiếu Khuyến Mãi để thanh toán cho các Sản Phẩm/Dịch Vụ đăng trên Ứng Dụng NEEDII. Mỗi đơn hàng chỉ được sử dụng 01 Phiếu Khuyến Mãi. Với những đơn hàng đã được thanh toán, Khách Hàng không thể sử dụng Số Tiền Hoàn Lại hoặc Phiếu Khuyến Mãi.

11.5 Phiếu Khuyến Mãi có thể chỉ áp dụng với 1 số Sản Phẩm/Dịch Vụ. Không áp dụng với các Sản Phẩm/Dịch Vụ có ghi chú "Sản phẩm này không được áp dụng với voucher hoặc các khuyến mại khác" trong mục chi tiết Sản Phẩm/Dịch Vụ. Không áp dụng Phiếu Khuyến Mãi chung với các chương trình giảm giá và các chương trình ưu đãi khác do Thương Nhân áp dụng, hệ thống sẽ tự động áp dụng ưu đãi cao nhất cho đơn hàng của Khách Hàng.

11.6 Khách Hàng có thể trao toàn quyền sử dụng Phiếu Khuyến Mãi cho người khác. Tuy nhiên Số Tiền Hoàn Lại chỉ có thể sử dụng đối với đơn hàng được đặt thông qua Tài Khoản Ứng Dụng NEEDII của chính Khách Hàng có Số Tiền Hoàn Lại này.

11.7 Trong trường hợp NEEDII phát hiện có sự gian lận, lừa gạt hoặc có những hành vi nghi ngờ phạm pháp liên quan đến sử dụng Phiếu Khuyến Mãi hoặc Số Tiền Hoàn Lại trên Ứng Dụng NEEDII,NEEDII có quyền khóa tài Khoản của Khách Hàng và hủy bỏ toàn bộ Số Tiền Hoàn Lại hoặc Phiếu Khuyến Mãi. NEEDII có quyền từ chối các đơn hàng sử dụng Phiếu Khuyến Mãi hoặc Số Tiền Hoàn Lại không thỏa mãn điều khoản và điều kiện sử dụng mà không cần thông báo trước. Phiếu Khuyến Mãi và Số Tiền Hoàn Lại trong trường hợp này sẽ không được cấp lại. Ngoài ra, NEEDII có quyền từ chối việc gia hạn Phiếu Khuyến Mãi và Số Tiền Hoàn Lại đã hết hạn sử dụng, Phiếu Khuyến Mãi không được sử dụng hết giá trị hoặc các trường hợp đơn phương ngừng thực hiện đơn hàng phát sinh từ phía Khách Hàng.

11.8 NEEDII không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất, mất mát hoặc thiệt hại nào xảy ra đối với Phiếu Khuyến Mãi hoặc Số Tiền Hoàn Lại, trừ trường hợp do lỗi cố ý của NEEDII.

11.9 Trong một số trường hợp, theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, NEEDII có thể tạm dừng hoặc hủy bỏ bất kỳ Phiếu Khuyến Mãi hoặc Số Tiền Hoàn Lạinào đã được cấp trước đó và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào xảy ra đối với Khách Hàng do hậu quả của việc tạm dừng hoặc hủy bỏ này.

11.10 Phiếu Khuyến Mãi và Số Tiền Hoàn Lại không được áp dụng lãi suất và không có giá trị quy đổi ra tiền mặt. Nếu Phiếu Khuyến Mãi hoặc Số Tiền Hoàn Lại không đủ để thanh toán đơn hàng của Khách Hàng thì Khách Hàng sẽ phải thanh toán thêm qua các phương thức thanh toán khác.

11.11 NEEDII có toàn quyền từ chối trao Phiếu Khuyến Mãi hoặc ghi có Số Tiền Hoàn Lại cho bất kỳ Khách Hàng nào mà NEEDII, theo toàn quyền quyết định của mình, cho là đã cung cấp thông tin không hợp lệ, không rõ ràng, không đầy đủ, hoặc vi phạm bất kỳ các Điều Khoản này và các chính sách của Ứng Dụng NEEDII.

11.12 Trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều Khoản này, hoặc các điều kiện bổ sung áp dụng đối với Phiếu Khuyến Mãi và Số Tiền Hoàn Lại, NEEDII không có thêm bất kỳ cam kết hay đảm bảo nào, dù là rõ ràng hay ngầm hiểu, về chất lượng và sự phù hợp của Phiếu Khuyến Mãi hoặc Số Tiền Hoàn Lại.

11.13 NEEDII, các công ty con và công ty liên kết của NEEDII, giám đốc, nhân viên và người đại diện tương ứng của NEEDII và những công ty con và công ty liên kết này sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát, thiệt hại nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở những thiệt hại trực tiếp, gián tiếp và phái sinh) nào xảy ra do việc tham gia vào các chương trình khuyến mãi của NEEDII, tiếp nhận hoặc sử dụng Phiếu Khuyến Mãi hoặc Số Tiền Hoàn Lại, hoặc bất kỳ quà tặng hoặc dịch vụ nào, ngoại trừ những trách nhiệm được luật pháp quy định.

11.14 Với việc chấp nhận hay tiếp nhận Phiếu Khuyến Mãi hoặc Số Tiền Hoàn Lại, Khách Hàng đồng ý đảm bảo và sẽ giữ cho NEEDII, các công ty con và công ty liên kết của NEEDII, giám đốc, nhân viên và người đại diện của NEEDII và các công ty con và công ty liên kết này không bị thiệt hại bởi những khiếu kiện, hành động, khởi kiện, xét xử, thiệt hại, tổn thất, chi phí phát sinh hay trách nhiệm nào mà NEEDII, các công ty con và công ty liên kết của NEEDII, và giám đốc, nhân viên và người đại diện của NEEDII và các công ty con và công ty liên kết này phải chịu do việc Khách Hàng tham gia vào các chương trình khuyến mãi của NEEDII, tiếp nhận hoặc sử dụng Phiếu Khuyến Mãi hoặc Số Tiền Hoàn Lại, hoặc bất kỳ quà tặng hoặc dịch vụ này.

11.15 NEEDII không có bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến các khoản thuế phát sinh từ Phiếu Khuyến Mãi và Số Tiền Hoàn Lại. Bất kỳ khoản thuế nào hoặc việc chi trả khoản thuế cho cơ quan thuế do việc tiếp nhận Phiếu Khuyến Mãi và Số Tiền Hoàn Lại sẽ do Khách Hàng chịu trách nhiệm. Khách Hàng có trách nhiệm tự tìm hiểu về những khoản thuế phát sinh.

12. Sửa đổi, hủy bỏ yêu cầu đặt hàng, hoàn lại tiền, giải quyết tranh chấp

12.1 Thương Nhân và Khách Hàng chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sửa đổi nào đối với đơn đặt hàngđã được xác nhận thông qua Ứng Dụng NEEDII.

12.2 Khách Hàng có quyền hủy đơn hàng hoặc đổi trả Sản Phẩm/Dịch Vụ đã mua trong các trường hợp sau:

_ Nếu đơn hàng chưa chuyển sang trạng thái “Đang giao hàng”, Khách Hàng có thể chọn chức năng “Hủy đơn hàng” trên Ứng Dụng NEEDII để hủy. Sau khi tiếp nhận yêu cầu, Thương Nhân sẽ cập nhật trạng thái “Đã hủy đơn hàng” trong phần Quản Lý Đơn Hàng trên Ứng Dụng NEEDII. Số tiền Khách Hàng đã thanh toán trước cho đơn hàng (nếu có) sẽ được NEEDII hoàn lại. Nếu đơn hàng đã chuyển sang trạng thái “Đang giao hàng” thì Khách Hàng không thể hủy đơn hàng.

_ Khách Hàng có thể đổi hoặc trả lại Sản Phẩm là hàng hóa đã nhận theo quy định về đổi trả của Thương Nhân công bố cụ thể trên ứng dụng đối với từng Sản Phẩm (VD như: Sản Phẩm còn nguyên, chưa sử dụng) mà đã được NEEDII chấp thuận. Khách Hàng sẽ liên hệ trực tiếp với Thương Nhân để đổi hoặc trả lại Sản Phẩm. Nếu Khách Hàng gặp khó khăn trong việc liên hệ với Thương Nhân, có thể gửi yêu cầu tại contact@needii.com.vn hoặc liên hệ qua đường dây nóng của NEDDII 0943096006. Nếu Khách Hàng đã thanh toán cho đơn đặt hàng vào tài khoản của NEEDII và số tiền này chưa được thanh toán cho Thương Nhân, NEEDII sẽ hoàn lại tiền cho Khách Hàng. Trong trường hợp số tiền hàng đã được NEEDII thanh toán cho Thương Nhân, hoặc Khách Hàng chọn phương thức thanh toán khi nhận hàng và đã thanh toán cho Thương Nhân, Thương Nhân có trách nhiệm hoản trả số tiền này cho Khách Hàng.

12.3 Trong một số trường hợp nhất định, NEEDII có thể quyết định rằng cần phải huỷ bỏ một yêu cầu đặt hàng đã được xác nhận nếu NEEDII tin tưởng một cách thiện chí rằng, khi xem xét đến lợi ích hợp pháp của cả Thương Nhân và Khách Hàng, điều này là cần thiết để tránh gây thiệt hại đáng kể cho Ứng Dụng NEEDII, các thành viên khác của Ứng Dung NEEDII, các bên thứ ba hoặc tài sản của NEEDII, hoặc vì bất kỳ lý do nào được quy định trong các Điều Khoản này.

12.4 Ứng Dụng NEEDII và Thương Nhân có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ Khách Hàng liên quan đến giao dịch tại Ứng Dụng NEEDII. Khi phát sinh tranh chấp, NEEDII đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Ứng Dụng NEEDII. Trình tự giải quyết tranh chấp quan đến giao dịch tại Ứng Dụng NEEDII như sau:

_ Bước 1: Khách Hàng gửi khiếu nại về hàng hóa của Thương Nhân qua đường dây nóng 0943096006 hoặc gửi email đến địa chỉ: contact@needii.com.vn

_ Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của NEEDII sẽ tiếp nhận các khiếu nại của thành viên Khách Hàng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì NEEDII sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ Khách Hàng để giải quyết tranh chấp đó.

_ Bước 3: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Ứng Dụng NEEDII thì NEEDIIsẽ thông báo để Khách Hàng đưa vụ việc ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

13. Xếp hạng và đánh giá

13.1 Trong một khoảng thời gian nhất định sau khi hoàn tất đặt hàng, Khách Hàng có thể để lại một đánh giá công khai (sau đây gọi là "Đánh Giá") và/hoặc gửi xếp hạng sao (sau đây gọi là "Xếp Hạng") về Sản Phẩm/Dịch Vụ. Bất kỳ Đánh Giá hoặc Xếp Hạng nào chỉ phản ánh ý kiến của từng Khách Hàng và không phản ánh ý kiến của NEEDII.NEEDII không xác minh tính chính xác của Đánh Giá và Xếp Hạng.

13.2 Đánh Giá hoặc Xếp Hạng của Khách Hàng phải công bằng, trung thực và tin cậy và không được chứa bất kỳ ngôn ngữ xúc phạm hoặc gây tổn hại nào.

13.3 Các Thương Nhân/Khách Hàng bị cấm gây nhiễu loạn đến hệ thống Đánh Giá và Xếp Hạng dưới bất kỳ hình thức nào, chẳng hạn như hướng dẫn bên thứ ba viết đánh giá tích cực hay tiêu cực về một Sản Phẩm/Dịch Vụ hoặc Thương Nhân khác.

14. Thuế

14.1 Thương Nhân phải tự chịu trách nhiệm về việc xác định nghĩa vụ báo cáo, thu, nộp hoặc đưa vào Giá Bán các khoản thuế GTGT hiện hành hoặc các loại thuế khác liên quan.

15. Các hành vi bị cấm

15.1 Thương Nhân/Khách Hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tuân thủ bất kỳ và tất cả các luật, quy tắc, quy định và nghĩa vụ thuế có thể áp dụng cho việc Thương Nhân/Khách Hàng sử dụng Ứng Dụng NEEDII. Liên quan đến việc Thương Nhân/Khách Hàng sử dụng Ứng Dụng NEEDII, Thương Nhân/Khách Hàng sẽ không và sẽ không trợ giúp hoặc không cho phép người khác thực hiện các hành vi sau:

. vi phạm hoặc lách bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào, các thỏa thuận với bên thứ ba, quyền của bên thứ ba, hoặc Các Điều Khoản, hoặc chính sách khác của Ứng Dụng NEEDII;

. sử dụng Ứng Dụng NEEDII hoặc Nội Dung Chung cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc các mục đích khác mà không được phép theo các Điều Khoản này hoặc theo cách mà có thể gây hiểu nhầm là NEEDII đã cho phép, xác nhận, hợp tác hoặc gây hiểu nhầm cho người khác về sự liên kết của Thương Nhân/Khách Hàng với Ứng Dụng NEEDII;

. sao chép, lưu trữ hoặc truy cập hoặc bằng cách khác sử dụng bất kỳ thông tin nào, bao gồm thông tin nhận dạng cá nhân về bất kỳthành viên nào khác, có trên Ứng Dụng NEEDII theo bất kỳ cách thực nào không phù hợp với Chính Sách Bảo Mật của Ứng Dụng NEEDII hoặc các Điều Khoản này hoặc vi phạm quyền riêng tư của thành viên hoặc các bên thứ ba;

. sử dụng Ứng Dụng NEEDII để gửi các tin nhắn thương mại không mong muốn ("thư rác");

. bán, cung cấp, bất kỳ Sản Phẩm/Dịch Vụ nào mà Thương Nhân không sở hữu hoặc không được phép cung cấp thông qua Ứng Dụng NEEDII;

. liên lạc với một thành viên khác vì bất cứ mục đích nào khác ngoài việc hỏi các câu hỏi liên quan đến việc đặt Sản Phẩm/Dịch Vụ của Thương Nhân, hoặc việc Thương Nhân/Khách Hàng sử dụng Ứng Dụng NEEDII cho việc tuyển dụng hoặc lôi kéo bất kỳ thành viên nào tham gia các dịch vụ của bên thứ ba, các ứng dụng hoặc các trang web khác, mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của NEEDII;

. sử dụng Ứng Dụng NEEDII để yêu cầu, lập hoặc chấp nhận một yêu cầu đặt hàng mà không thông qua Ứng Dụng NEEDII nhằm trốn tránh việc trả Phí Dịch Vụ hoặc vì bất kỳ lý do nào khác;

. phân biệt đối xử hoặc quấy rối bất cứ người nào khác dựa trên cơ sở chủng tộc, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, giới tính, tình trạng giới tính, tình trạng sức khoẻ thể chất hoặc tinh thần, tình trạng bệnh lý, tình trạng hôn nhân, tuổi tác hoặc xu hướng tình dục, hoặc có hành vi lạm dụng hoặc gây rối;

. sử dụng, hiển thị, sao chép Ứng Dụng NEEDII hoặc Nội Dung Chung, hoặc bất kỳ yếu tố riêng nào củaỨng Dụng NEEDII, tên của Ứng Dụng NEEDII, của NEEDII, bất kỳ nhãn hiệu nào của NEEDII, biểu tượng hoặc các thông tin độc quyền khác, hoặc cách bố trí và thiết kế của bất kỳ trang hoặc biểu mẫu nào có trong trang của Ứng Dụng NEEDII, mà không có sự đồng ý bằng văn bản của NEEDII;

. lăng mạ hoặc gây tổn hại cho thương hiệu NEEDII dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm cả việc sử dụng trái phép Nội Dung Chung, đăng ký và / hoặc sử dụng Ứng Dụng NEEDII hoặc các thuật ngữ phái sinh trong các tên miền, tên thương mại, nhãn hiệu hoặc các mã nhận dạng nguồn khác hoặc đăng ký và / hoặc sử dụng tên miền, tên thương mại, nhãn hiệu hoặc các mã nhận dạng nguồn khác bắt chước hoặc tương tự gây nhầm lẫn với các tên miền, nhãn hiệu, dòng giới thiệu, các chiến dịch quảng cáo hoặc Nội Dung Chung của Ứng Dụng NEEDII và của NEEDII;

. sử dụng bất kỳ robot, nhện, máy thu thập thông tin, hoặc các phương tiện hoặc quy trình tự động khác để truy cập, thu thập dữ liệu hoặc các nội dung khác từ hay tương tác với Ứng Dụng NEEDII cho bất kỳ mục đích nào;

. tránh, bỏ qua, loại bỏ, hủy bỏ, hủy hoại, hủy bỏ hoặc cố gắng vượt qua bất kỳ biện pháp kỹ thuật nào được thực hiện bởi NEEDII hoặc bất kỳ nhà cung cấp của NEEDII nào hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác để bảo vệ Ứng Dụng NEEDII;

. cố gắng giải mã, dịch ngược, tháo rời hoặc dùng kỹ thuật đảo ngược bất kỳ phần mềm nào được sử dụng để cung cấp Ứng Dụng NEEDII;

. có bất kỳ hành động nào gây thiệt hại hoặc ảnh hưởng xấu, hoặc có thể gây tổn hại hoặc ảnh hưởng xấu đến việc thực hiện hoặc hoạt động đúng đắn của Ứng Dụng NEEDII; hoặc

. vi phạm hoặc xâm phạm quyền của người khác hoặc gây thiệt hại cho người khác.

15.2 Thương Nhân/Khách Hàng thừa nhận rằng NEEDII không có nghĩa vụ giám sát việc truy cập hoặc sử dụng Ứng Dụng NEEDII bởi bất kỳ thành viên nào hoặc xem xét, vô hiệu quyền truy cập hoặc chỉnh sửa bất kỳ Nội Dung Của Thành Viên nào, nhưng có quyền làm như vậy để (i) vận hành, và cải tiến Ứng Dụng NEEDII (bao gồm nhưng không giới hạn đối với các biện pháp phòng ngừa gian lận, đánh giá rủi ro, điều tra và hỗ trợ khách hàng); (ii) đảm bảo sự tuân thủ của các thành viên với các Điều Khoản này; (iii) tuân thủ pháp luật hiện hành hoặc lệnh hoặc yêu cầu của tòa án, cơ quan cóthẩm quyền khác; (iv) phản hồi lại Nội Dung Của Thành Viên mà NEEDII xác định là gây tổn hại hoặc có thể bị phản đối; hoặc (v) các trường hợp khác quy định trong các Điều Khoản này. Thương Nhân/Khách Hàng đồng ý hợp tác và hỗ trợ NEEDII trong tinh thần thiện chí và cung cấp cho NEEDII sự hợp tác và hỗ trợ đó khi NEEDII yêu cầu một cách hợp lý đối với bất kỳ cuộc điều tra nào do NEEDII hoặc đại diện của NEEDII thực hiện liên quan đến việc sử dụng hoặc lạm dụng Ứng Dụng NEEDII.

15.3 Nếu Thương Nhân/Khách Hàng cảm thấy rằng bất kỳ thành viên nào mà Thương Nhân/Khách Hàng tương tác, dù trực tuyến hay gặp mặt trực tiếp, đang hành động hoặc đã hành động không thích hợp, bao gồm nhưng không giới hạn đối với bất cứ người nào (i) có hành vi xúc phạm, bạo lực hoặc không thích hợp về mặt tình dục, hoặc (ii) tham gia vào bất kỳ hành vi gây rối nào khác, Thương Nhân/Khách Hàng phải báo ngay cho người có thẩm quyền và liên lạc với Ứng Dụng NEEDII qua đường dây nóng 0943096006 hoặc gửi email đến địa chỉ: contact@needii.com.vn; với điều kiện là báo cáo của Thương Nhân/Khách Hàng sẽ không bắt buộc chúng tôi thực hiện bất kỳ hành động nào vượt quá yêu cầu của luật pháp (nếu có) hoặc buộc chúng tôi chịu trách nhiệm pháp lý đối với Thương Nhân/Khách Hàng.

16. Chấm dứt, đình chỉ và các biện pháp khác

16.1 Để hủy Tài Khoản Ứng Dụng NEEDII, Thương Nhân/Khách Hàng có thể gửi yêu cầu cho NEEDII và việc hủy sẽ chỉ được thực hiện nếu Thương Nhân/Khách Hàng đã hoàn tất mọi nghĩa vụ pháp lý phát sinh trong quá trình sử dụng Ứng Dụng NEEDII. Lưu ý rằng thông tin mà Thương Nhân/Khách Hàng đã chia sẻ với người khác (như nhận xét hoặc đăng tin trên diễn đàn) có thể tiếp tục được hiển thị công khai trên Ứng Dụng NEEDII với tên của Thương Nhân/Khách Hàng, hoặc thông tin liên quan đến các đơn đặt hàng đã thực hiện sẽ vẫn được lưu giữ ngay cả sau khi Tài Khoản Ứng Dụng NEEDII của Thương Nhân/Khách Hàng bị hủy bỏ.

16.2 NEEDII có thể thực hiện một trong các biện pháp sau đây (i) để tuân thủ luật pháp hiện hành hoặc lệnh hoặc yêu cầu của tòa án, cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan hành chính khác hoặc cơ quan chính phủ, hoặc (ii) nếu Thương Nhân/Khách Hàng vi phạm các Điều Khoản này, các chính sách của chúng tôi, các luật, quy định hiện hành hoặc các quyền của bên thứ ba, (iii) nếu Thương Nhân/Khách Hàng cung cấp thông tin không chính xác, gian lận, không cập nhật hoặc không đầy đủ trong quá trình đăng ký Tài Khoản Ứng Dụng NEEDII, quá trình đăng tin hoặc sau đó; Sản Phẩm/Dịch Vụ của Thương Nhân không đáp ứng bất kỳ tiêu chuẩn chất lượng hoặc tiêu chuẩn hợp lệ nào, (v) nếu Thương Nhân/Khách Hàng đã nhận được nhiều lần Đánh Giá hoặc Xếp Hạng không tốt, hoặc bằng cách khác NEEDIII biết hoặc đã nhận được khiếu nại về hoạt động hoặc hành vi của Thương Nhân/Khách Hàng, (vi) nếu Thương Nhân/Khách Hàng đã nhiều lần hủy bỏ đặt hàng đã được xác nhận hoặc không đáp ứng được yêu cầu đặt hàng mà không có lý do hợp lệ, hoặc (vii) nếu NEEDII tin tưởng rằng hành động đó là cần thiết một cách hợp lý để bảo vệ an toàn của Ứng Dụng NEEDIIhoặc tài sản của NEEDII, các thành viên của của Ứng Dụng NEEDII, hoặc các bên thứ ba:

. từ chối cho hiển thị, xoá hoặc trì hoãn bất kỳ Sản Phẩm/Dịch Vụ, Xếp Hạng, Đánh Giá, hoặc Nội Dung Của Thành Viên khác;

. huỷ bỏ mọi yêu cầu đặt hàng đang chờ hoặc xác nhận;

. giới hạn việc Thương Nhân/Khách Hàng truy cập hoặc sử dụng Ứng Dụng NEEDII;

. tạm thời hoặc vĩnh viễn chấm dứt bất kỳ trạng thái đặc biệt gắn liền với Tài Khoản Ứng Dụng NEEDII của Thương Nhân/Khách Hàng; hoặc

. tạm thời hoặc trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng hoặc lặp đi lặp lại, vĩnh viễn đình chỉ Tài Khoản Ứng Dụng NEEDII của Thương Nhân/Khách Hàng.

Trong trường hợp vi phạm không nghiêm trọng và nếu thích hợp, NEEDII sẽ thông báo cho Thương Nhân/Khách Hàng biện pháp dự định áp dụng nào và cơ hội để giải quyết vấn đề.

16.3 Khi Tài Khoản Ứng Dụng NEEDII đã bị chấm dứt, Thương Nhân/Khách Hàng không có quyền khôi phục Tài Khoản Ứng Dụng NEEDII của Thương Nhân/Khách Hàng hoặc bất kỳ Nội Dung Của Thành Viên nào của Thương Nhân/Khách Hàng. Nếu Thương Nhân/Khách Hàng bị hạn chế truy cập hoặc sử dụng Ứng Dụng NEEDII hoặc Tài Khoản Ứng Dụng NEEDII của Thương Nhân/Khách Hàng đã bị tạm ngưng, Thương Nhân/Khách Hàng không thể đăng ký Tài Khoản Ứng Dụng NEEDII mới hoặc truy cập và sử dụng Ứng Dụng NEEDII thông qua Tài Khoản Ứng Dụng NEEDII của một thành viên khác.

16.4 Khi Tài Khoản Ứng Dụng NEEDII đã bị chấm dứt, các điều khoản khác của Các Điều Khoản mà sẽ tồn tại sau khi tài khoản chấm dứt vẫn sẽ có hiệu lực.

17. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

17.1 NEEDII không đưa ra bất kỳ cam đoan, bảo đảm, hoặc bảo lãnh nào về độ tin cậy, kịp thời, chất lượng, sự phù hợp, tính sẵn có, tính chính xác hoặc hoàn thiện của dịch vụ, ứng dụng và/hoặc phần mềm và/hoặc quà tặng. NEEDII không cam đoan hoặc bảo đảm rằng (a) việc sử dụng dịch vụ, ứng dụng và/hoặc phần mềm sẽ được an toàn, kịp thời, không bị gián đoạn hoặc không có lỗi hoặc vận hành kết hợp với bất kỳ phần cứng, phần mềm, hệ thống hoặc dữ liệu nào khác, (b) dịch vụ và/hoặc quà tặng sẽ đáp ứng được các yêu cầu hoặc mong đợi của bạn, (c) bất kỳ dữ liệu được lưu trữ nào sẽ chính xác hay đáng tin cậy, (d) chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin, quà tặng hoặc tài liệu khác mà bạn mua hoặc có được thông qua ứng dụng sẽ đáp ứng các yêu cầu hoặc mong đợi của bạn, (e) các lỗi hoặc khiếm khuyết trong ứng dụng và/hoặc phần mềm sẽ được sửa chữa, hoặc (f) ứng dụng hoặc (các) máy chủ cho phép ứng dụng hoạt động sẽ không có virút hoặc các thành phần có hại khác, hoặc (g) ứng dụng và/hoặc phần mềm theo dõi bạn hoặc phương tiện được nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba sử dụng. dịch vụ được cung cấp cho bạn đúng trên cơ sở “nguyên trạng”. tất cả các điều kiện, cam đoan và bảo đảm, cho dù được thể hiện một cách rõ ràng, ngụ ý, theo luật định hoặc theo phương thức khác, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ bảo đảm ngầm định về tính thương mại, sự phù hợp với một mục đích cụ thể, hoặc không vi phạm các quyền của bên thứ ba, theo đây sẽ được miễn trừ trách nhiệm trong phạm vi cao nhất và tối đa có thể.

NEEDII không đưa ra bất kỳ cam đoan, bảo đảm, hay bảo lãnh đối với độ tin cậy, tính an toàn, kịp thời, chất lượng, sự phù hợp hay tính sẵn có của bất kỳ dịch vụ nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, các dịch vụ vận tải và vận chuyển hàng hóa của bên thứ ba, dịch vụ hoặc quà tặng có được hoặc có nguồn gốc từ các bên thứ ba thông qua việc sử dụng dịch vụ, ứng dụng và/hoặc phần mềm. bạn thừa nhận và đồng ý rằng toàn bộ rủi ro phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ, quà tặng và bất kỳ dịch vụ của bên thứ ba nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, các dịch vụ vận tải và vận chuyển hàng hóa của bên thứ ba, và/hoặc quà tặng là hoàn toàn thuộc về riêng bạn và bạn sẽ không kiện đòi NEEDII dưới bất kỳ hình thức nào.

Chất lượng của các dịch vụ vận tải và vận chuyển hàng hóa bên thứ ba được đặt thông qua việc sử dụng dịch vụ hoàn toàn là trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, là bên cuối cùng cung cấp các dịch vụ vận tải và vận chuyển hàng hóa đó cho bạn. do đó, bạn hiểu rằng, với việc sử dụng dịch vụ, bạn có thể tiếp xúc với việc vận tải và vận chuyển hàng hóa có tiềm ẩn nguy hiểm, sự công kích, có hại cho trẻ vị thành niên, không an toàn hoặc bằng cách khác gây phiền toái, và bạn hoàn toàn chấp nhận rủi ro khi sử dụng dịch vụ.

17.2 Việc Thương Nhân/Khách Hàng chọn sử dụng Ứng Dụng NEEDII hoặc Nội Dung Chung làdo Thương Nhân/Khách Hàng tự nguyện và tự chịu rủi ro. Ứng Dụng NEEDII và Nội Dung Chung được cung cấp với tình trạng "như hiện tại", không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù là rõ ràng hay ngụ ý.

17.3 Thương Nhân/Khách Hàng đồng ý rằng Thương Nhân/Khách Hàng đã thực hiện việc điều tra cần thiết liên quan đến Ứng Dụng NEEDII, các luật, quy tắc hoặc quy định có thể áp dụng cho Sản Phẩm/Dịch Vụcủa Thương Nhân, và Thương Nhân/Khách Hàng không dựa vào bất kỳ tuyên bố nào về luật hoặc sự việc của NEEDII liên quan đến một Sản Phẩm/Dịch Vụ.

17.4 Nếu NEEDII tiến hành việc thẩm định hoặc xác minh đối với cho bất kỳ Thương Nhân nào, trong phạm vi pháp luật hiện hành cho phép, NEEDII không bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù là rõ ràng hoặc ngụ ý, rằng việc thẩm định hoặc xác minh đó sẽ xác định được các hành vi sai trái trước đây của Thương Nhân hoặc đảm bảo rằng Thương Nhân sẽ không có các hành vi sai trái trong tương lai.

17.5 Khách Hàng đồng ý rằng một số Sản Phẩm/Dịch Vụ có thể có rủi ro tiềm ẩn và bằng cách mua các Sản Phẩm/Dịch Vụ này, Khách Hàng chấp nhận những rủi ro này một cách tự nguyện. Khách Hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm về các lựa chọn mà Khách Hàng thực hiện trước, trong và sau khi mua Sản Phẩm/Dịch Vụ.

17.6 Những tuyên bố nêu trên được áp dụng trong phạm vi tối đa được luật pháp cho phép. Thương Nhân/Khách Hàng có thể có các quyền theo luật định.

18. Trách nhiệm pháp lý

18.1 Thương Nhân/Khách Hàng thừa nhận và đồng ý rằng, trong phạm vi tối đa luật cho phép, Thương Nhân/Khách Hàng chịu toàn bộ rủi ro phát sinh từ việc Thương Nhân/Khách Hàng truy cập và sử dụng Ứng Dụng NEEDII và Nội Dung Chung, việc đăng tin hoặc đặt bất kỳ Sản Phẩm/Dịch Vụ nào thông qua Ứng Dụng NEEDII,hoặc bất kỳ sự tương tác nào khác mà Thương Nhân/Khách Hàng có với các Thương Nhân/Khách Hàng khác một cách trực tiếp hoặc trực tuyến.

18.2 NEEDII hay bất kỳ bên nào khác tham gia vào việc tạo hoặc sản xuất Ứng Dụng NEEDII hay Nội Dung Chung sẽ không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm cả thiệt hại trực tiếp hoặc mang tính chất hậu quả như mất lợi nhuận, mất dữ liệu hoặc gián đoạn dịch vụ, thiệt hại về máy tính hoặc lỗi hệ thống hoặc chi phí thay thế sản phẩm hoặc dịch vụ, hoặc cho bất kỳ thiệt hại cho thương tật cá nhân hoặc thân thể hoặc cảm xúc phát sinh từ hoặc có liên quan đến (i) các Điều Khoản này, (ii) từ việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng Ứng Dụng NEEDII hoặc Nội Dung Chung, (iii) từ bất kỳ thông tin liên lạc, tương tác hoặc gặp gỡcủa Thương Nhân/Khách Hàng với các Thương Nhân/Khách Hàng khác hoặc những người khác có liên quan đến việc sử dụng Ứng Dụng NEEDII, hoặc (iv) từ việc đăng tin hoặc đặt hàng, bao gồm cả việc cung cấp hoặc sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ, cho dù trên cơ sở bảo đảm, hợp đồng hay ngoài hợp đồng, cho dù là NEEDII có được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại đó hay không.

18.3 NEEDII sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi vi phạm, cản trở hoặc chậm trễ trong việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của NEEDII nếu sự vi phạm, cản trở hoặc chậm trễ này là do bất kỳ nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát của NEEDII, bao gồm và không giới hạn cho các hiểm họa thiên nhiên và những tai nạn không thể tránh khỏi, các hành động của bên thứ ba (bao gồm và không giới hạn trong tin tặc, các nhà cung cấp, chính phủ, thuộc chính phủ, cơ quan đa quốc gia hay các chính quyền địa phương), khởi nghĩa, bạo loạn, bạo động chính quyền, chiến tranh, thù địch, hoạt động hiếu chiến, các trường hợp quốc gia khẩn cấp, khủng bố, buôn lậu, bắt bớ, hạn chế hay cầm tù của cơ quan có thẩm quyền, đình công, dịch bệnh, hỏa hoạn, cháy nổ, bão táp, lũ lụt, hạn hán, điều kiện thời tiết, động đất, thảm họa thiên nhiên, tai nạn, sự cố máy móc, phần mềm của một bên thứ ba, gián đoạn hoặc vấn đề về việc cung cấp tiện ích công cộng (bao gồm điện, viễn thông, hay Internet), thiếu hụt hoặc không có khả năng để lấy sản phẩm, vật liệu, thiết bị, hay vận chuyển.

18.4 Dịch vụ, ứng dụng và/hoặc phần mềm có thể có những hạn chế, chậm trễ, và các vấn đề khác xuất phát từ việc sử dụng internet và thông tin liên lạc theo phương thức điện tử bao gồm việc thiết bị bạn sử dụng hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba sử dụng bị lỗi, không có kết nối, nằm ngoài vòng phủ sóng, bị tắt nguồn hoặc không hoạt động. công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ, lỗi chuyển giao, các thiệt hại hay tổn thất phát sinh từ những vấn đề trên.

19. Bồi thường

19.1 Thương Nhân/Khách Hàng đồng ý giải phóng, bồi hoàn và đảm bảo choNEEDII và các công ty con, công ty liên kết và các nhân viên, giám đốc, nhân viên và đại lý của NEEDII và các công ty con, công ty liên kết này không bị tổn hại bởi mọi khiếu nại, trách nhiệm, thiệt hại, mất mát và chi phí, bao gồm nhưng không giới hạn ở các khoản phí pháp lý và kế toán hợp pháp, phát sinh từ hoặc dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến (i) sự vi phạm của Thương Nhân/Khách Hàng đối với các Điều Khoản này hoặc các chính sách của NEEDII, (ii) việc sử dụng không đúng Ứng Dụng NEEDII, (iii) sự tương tác của Thương Nhân/Khách Hàng với bất kỳ Thương Nhân/Khách Hàng nào, việc mua Sản Phẩm/Dịch Vụ,hoặc (iv) việc Thương Nhân/Khách Hàng vi phạm bất kỳ luật, quy định hoặc quyền của bên thứ ba nào.

20. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

20.1 Các Điều Khoản này chịu sự điều chỉnh và diễn giải bởi pháp luật Việt Nam.

20.2 Mọi tranh chấp liên quan đến các Điều Khoản này sẽ được giải quyết bởi tòa án có thẩm quyền của Việt Nam.

21. Phản Hồi

21.1 Chúng tôi hoan nghênh và khuyến khích Thương Nhân/Khách Hàng cung cấp Phản Hồi, nhận xét và đề xuất để cải tiến Ứng Dụng NEEDII (sau đây gọi là "Phản Hồi"). Thương Nhân/Khách Hàng có thể gửi Phản Hồi bằng cách gửi email cho chúng tôi qua phần "Liên hệ" của Ứng Dụng NEEDII hoặc bằng các phương tiện truyền thông khác. Bất kỳ thông tin Phản Hồi nào mà Thương Nhân/Khách Hàng gửi cho chúng tôi sẽ được coi là không bảo mật và không độc quyền cho Thương Nhân/Khách Hàng. Bằng cách gửi Phản Hồi cho chúng tôi, Thương Nhân/Khách Hàng cấp cho chúng tôi quyền sử dụng không độc quyền, trên toàn thế giới, miễn phí bản quyền, không huỷ ngang, có thể cấp quyền sử dụng lại, vĩnh viễn để sử dụng và xuất bản những ý tưởng và tài liệu đó cho bất kỳ mục đích nào mà không phải bồi thường cho Thương Nhân/Khách Hàng.

22. Thông Báo

22.1 Bất cứ thông báo nào do NEEDII gửi cho Thương Nhân/Khách Hàng liên quan đến việc sử dụng Ứng Dung NEEDII có thể được gửi bằng thông báo đến trên Tài Khoản Ứng Dụng NEEDII của Thương Nhân/Khách Hàng, thư giao tận tay, thư trả trước, hoặc thư bảo đảm, hoặc bằng email đến địa chỉ cư trú hoặc địa chỉ email đăng ký trên Ứng Dụng NEEDII, theo đó:

(a) Bất cứ thông báo nào gửi bằng cách giao tận tay, thư trả trước, hoặc thư bảo đảm sẽ được hiểu là đã được thực hiện hai (2) ngày làm việc sau khi thông báo tương tự đã được gửi đi nếu như địa chỉ của người nhận là ở Việt Nam.

(b) Bất cứ thông báo nào được gửi qua email sẽ được hiểu là đã được thực hiện khi nhận được thông báo là email đã được nhận bởi máy chủ của người nhận.

23. Các quy định chung

23.1 Không có mối quan hệ liên doanh, hợp danh, lao động, hoặc đại lý nào tồn tại giữa Thương Nhân/Khách Hàng và Ứng Dụng NEEDII do kết quả của các Điều Khỏan này hoặc việc Thương Nhân/Khách Hàng sử dụng Ứng Dụng NEEDII.

23.2 Nếu bất kỳ quy định nào của các Điều Khoản này bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành được, điều khoản đó sẽ không được thực hiện và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thi hành của các điều khoản còn lại.

23.3 Việc NEEDII không thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định nào trong các Điều Khoản này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó trừ khi được NEEDII công nhận và đồng ý bằng văn bản. Trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều Khoản này, việc một bên thực hiện bất kỳ biện pháp khắc phục nào của mình theo các Điều Khoản này sẽ không gây ảnh hưởng đến các biện pháp khắc phục khác của bên đó theo Các Điều Khoản này hoặc theo quy định của pháp luật.

23.4 Nếu Thương Nhân/Khách Hàng có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều Khoản này, hãy gửi email cho chúng tôi.