Bảng tính phí vận chuyển tham khảo

Khu vực Giá tiền nội thành (kg/vnd) Giá tiền ngoại thành 1 (kg/vnd) Giá tiền ngoại thành 2 (kg/vnd) Phí vượt KL (kg/vnd)
Nội tỉnh 3.0/19.000 3.0/29.000 3.0/39.000 0.5/3.000
Nội vùng 1.0/35.000 1.0/45.000 1.0/55.000 0.5/7.000
Nội vùng tỉnh 1.0/35.000 1.0/45.000 1.0/55.000 0.5/7.000
Liên vùng đặc biệt 1.0/49.000 1.0/59.000 1.0/69.000 0.5/15.000
Liên vùng 1.0/55.000 1.0/65.000 1.0/75.000 0.5/15.000
Liên vùng tỉnh 1.0/55.000 1.0/65.000 1.0/75.000 0.5/15.000

* Bảng phí chỉ mang tính chất tham khảo, giá có thể thay đổi theo thị trường